Giải bóng đá Mini nam năm 2016
Hoạt động thể thao
Hoạt động thể thao
Hoạt động thể thao
Đơn vị xuất sắc Hội diễn văn nghệ Tổng Công ty Phú Tài
Đội văn nghệ Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng
Đội văn nghệ xí nghiệp 380
Đội văn nghệ công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top