Phú Tài cam kết bảo tồn nguồn tài nguyên rừng và thiên nhiên.

 

Môi trường

Phú Tài sớm nhận thức được rằng khách hàng luôn có nhu cầu thiết thực về việc thực hiện chính sách môi trường đối với các công ty sản xuất như Phú Tài. Vì vậy, để thành công trong kinh doanh và giữ chữ tín, chúng tôi luôn tăng cường khả năng nhận thức việc kiểm soát rừng theo các qui định về bảo vệ môi trường áp dụng trong sản xuất những qui định này theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. Phú Tài đang tiếp tục thực hiện chính sách và không ngừng cải tiến các phương pháp bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, chúng tôi đã đề ra các chương trình bảo vệ môi sinh như sau :

- Tham gia các chương trình trồng rừng.

Nổ lực hết mình trong việc phát triển công nghệ sản xuất, giảm thiểu gây ô nhiễm đến không khí, đất và nước.

- Thông báo đến tất cả nhân viên công ty, có các khóa huấn luyện để nhân viên ý thức hơn về việc bảo vệ môi sinh.

- Hợp tác với các đoàn thể, ban ngành, các cơ quan đại diện chính phủ để nâng cao nhận thức về việc kiểm soát và bảo vệ rừng và núi.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định của chứng chỉ COC.
 

Forest Stewardship Council (FSC)

- Phú Tài đã được cấp chứng nhận FSC-COC bởi tổ chức SGS-UK. Hầu hết sản phẩm của chúng tôi đều có gắn logo FSC.

- Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng sử dụng gỗ có chứng nhận FSC thay cho gỗ không FSC.

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top