FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về PTB BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY5 (100%) 3 votes
Tải về PTB THÀNH LẬP 02 CHI NHÁNH CÔNG TY: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ KHÁNH HÒA5 (100%) 4 votes
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch PTB của người nội bộ Ông Đỗ Xuân Lập – TV HĐQT5 (100%) 1 vote
10:13 09-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin về Phú Tài sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đá granite Thành Châu Phú Yên5 (100%) 1 vote
10:16 08-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của CĐNB ông Đỗ Xuân Lập – TV HĐQT5 (100%) 1 vote
09:11 06-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Công bố thông tin kết quả GDCP PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT-kiêm TGĐ Công ty và ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên HĐQT công ty độc lập. Tải về Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu PTB
Tải về Công bố thông tin báo cáo bổ sung quy chế quản trị công ty năm 2016 năm 2017 6 tháng năm 2018
09:21 03-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT5 (100%) 1 vote
TOP