FORGOT YOUR DETAILS?

Tên công ty con: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI (PHU TAI QUARTZ STONE) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3603646085 Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ CBTT THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI5 (100%) 2
Tải về   HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC 20195 (100%) 2 vote[s]
Tải về ——————————- Tải về   CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI5 (100%) 2 vote[s]
Tải về   CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH5 (100%) 2 vote[s]
Ngày 07/03/2019, Công ty cổ phần Phú Tài nhận được công văn số 1465/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của PTB. Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019, Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 22/BC-HĐQT ngày 04/03/2019, Công bố thông
Tải về   NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ KẾT QUẢ SXKD QUÝ I5 (100%) 1 vote[s]
Tải về   NGÀY ĐKCC TRẢ CỔ TỨC NĂM 20185 (100%) 1 vote[s]
Tải về   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20185 (100%) 1 vote[s]
TOP