FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về   CBTT BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ: THÀNH VIÊN BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ5 (100%) 1 vote[s]
Tải về   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG.20195 (100%) 2 vote[s]
Tải về  
Tải về   KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20195 (100%) 1 vote[s]
Tải về  
Tên công ty con: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI (PHU TAI QUARTZ STONE) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3603646085 Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn điều lệ CBTT THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP PHÚ TÀI5 (100%) 2
Tải về   HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC 20195 (100%) 2 vote[s]
Tải về ——————————- Tải về   CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI5 (100%) 2 vote[s]
TOP