FORGOT YOUR DETAILS?

10:13 09-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin về Phú Tài sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đá granite Thành Châu Phú Yên5 (100%) 1 vote
10:16 08-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của CĐNB ông Đỗ Xuân Lập – TV HĐQT5 (100%) 1 vote
09:11 06-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Công bố thông tin kết quả GDCP PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT-kiêm TGĐ Công ty và ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên HĐQT công ty độc lập. Tải về Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu PTB
Tải về Công bố thông tin báo cáo bổ sung quy chế quản trị công ty năm 2016 năm 2017 6 tháng năm 2018
09:21 03-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT5 (100%) 1 vote
09:19 02-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
Tải về Thông báo số 992 TB SGDHCM ngày 27 tháng 07 năm 2018 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết5 (100%) 1 vote
Tải về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
TOP