FORGOT YOUR DETAILS?

09:21 03-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT5 (100%) 1 vote
09:19 02-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
Tải về Thông báo số 992 TB SGDHCM ngày 27 tháng 07 năm 2018 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết5 (100%) 1 vote
Tải về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Đỗ Xuân Lập TV HĐQT công ty5 (100%) 1 vote
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiểu PTB của cổ đông nội bộ ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT Công ty
Tải về Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc5 (100%) 1 vote
Tải về Công bố thông tin trả cổ tức năm 2017
TOP