FORGOT YOUR DETAILS?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 06/04/2019 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng số cổ đông của công ty: 2.458 cổ đông,
  Tải về  
Công ty cổ phần Phú Tài thành lập chi nhánh với các nội dung như sau: Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI ĐĂK NÔNG – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI Tải về Mã số chi nhánh: 4100259236-024   CBTT THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI ĐĂK NÔNG5 (100%) 1 vote[s]
Công ty cổ phần Phú Tài công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tài liệu họp Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2019 và cập nhật đến khi kết thúc Đại hội, tại website: http://phutai.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong/
Tải về CÔNG VĂN UBCK NN CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC5 (100%) 2 vote[s]
Tải về Tải về   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 20185 (100%) 1 vote[s]
Tải về BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY – KỲ BÁO CÁO NĂM 20185 (100%) 1 vote[s]
Tải về PTB SỞ HỮU 98% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP ĐÁ PHÚ TÀI NINH THUẬN5 (100%) 1 vote[s]
TOP