FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Đỗ Xuân Lập TV HĐQT công ty5 (100%) 1 vote
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiểu PTB của cổ đông nội bộ ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT Công ty
Tải về Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc5 (100%) 1 vote
Tải về Công bố thông tin trả cổ tức năm 2017
08:54 02-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 ngày 01 tháng 06 năm 2018
09:06 01-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 24 ngày 28 tháng 05 năm 2018
09:05 01-06-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
09:11 22-05-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
TOP