FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD 20194.5 (90.67%) 15 vote[s]
Tải về PTB BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY5 (100%) 3 vote[s]
Tải về PTB THÀNH LẬP 02 CHI NHÁNH CÔNG TY: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI BÌNH ĐỊNH VÀ KHÁNH HÒA5 (100%) 4 vote[s]
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch PTB của người nội bộ Ông Đỗ Xuân Lập – TV HĐQT5 (100%) 1 vote[s]
10:13 09-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Công bố thông tin về Phú Tài sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đá granite Thành Châu Phú Yên5 (100%) 1 vote[s]
10:16 08-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của CĐNB ông Đỗ Xuân Lập – TV HĐQT5 (100%) 1 vote[s]
09:11 06-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Công bố thông tin kết quả GDCP PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT-kiêm TGĐ Công ty và ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên HĐQT công ty độc lập. Tải về
Tải về
TOP