FORGOT YOUR DETAILS?

09:21 03-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT5 (100%) 1 vote[s]
09:19 02-08-2018 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông Tin Từ Công Ty
Tải về
Tải về Thông báo số 992 TB SGDHCM ngày 27 tháng 07 năm 2018 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết5 (100%) 1 vote[s]
Tải về
Tải về Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Đỗ Xuân Lập TV HĐQT công ty5 (100%) 1 vote[s]
Tải về
Tải về Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Thảo – Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc5 (100%) 1 vote[s]
Tải về
TOP