ĐIỀU LỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Bấm vào đây để tải toàn văn Điều lệ 

Điều 1. Tên trụ sở và hình thức Công ty 
 
- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Phú Tài  
- Tên giao dịch quốc tế: Phu Tai Joint Stock Company 
- Tên viết tắt: Phutaico
  
Trụ sở chính của Công ty đặt tại 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
Điện thoại: (056) 3847 668/ 3847 078 Fax : (056) 3847246/ 3847 556  
E-mail: phutaico@dng.vnn.vn Website: www.phutai.com.vn
 
1. Tên gọi chính thức Công ty
2. Trụ sở Công ty
3. Hình thức doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phú Tài là doanh nghiệp được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5. Hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp qui của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top