PT-11104
FOLDING ARMCHAIR

FOLDING CHAIR

PT-11119
FOLDING ARMCHAIR

FOLDING CHAIR

PT-13101
FOLDING ARMCHAIR & PLASTIC RATTAN

FOLDING CHAIR & PLASTIC RATTAN
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top