PT-33201
BENCH 3 SEATER & PLASTIC RATTAN

BENCH 2 SEATER & PLASTIC RATTAN

PT-31201
BENCH ARMCHAIR & PLASTIC RATTAN

BENCH - NO ARM

PT-33105
3 SEATER BENCH

BENCH 2 SEATER CURVED HORN
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top