PT-41101
ROCKING CHAIR

GLIDER BENCH

PT-41108
ROCKING CHAIR

STEAMER CHAIR & PLASTIC RATTAN

PT-41106
STEAMER CHAIR

RELEX CHAIR
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top