PT-61006
ROUND TABLE F 90cm

ROND TABLE & PLASTIC RATTAN F 80cm

PT-64001
RECTANGULAR TABLE & PLASTIC RATTAN

page 41 42 H3 bo ban tron may da


page 05 06 H4 bo ban CN canh mo 1200x1800-2200-2600x740h
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top