PTG -R02
Đá đỏ Bình Định

Đá hồng Gia Lai

PTG-P02
Đá hồng KAKAO

Đá tím Phù Cát

PTG-V01
Đá tím Khánh Hòa

Đá trắng Phù Mỹ
Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top