FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về   BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN1 (20%) 1 vote[s]
Tải về  
Tải về  
Tải về
Tải về  
14:53 19-03-2019 / Published in Quan hệ cổ đông, TL ĐHCĐ 2019
Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần Phú Tài trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Thời gian: Bắt đầu 7h30, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài (tầng
Tải về THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ 20195 (100%) 1 vote[s]
Tải về
Tải về
Tải về
TOP