FORGOT YOUR DETAILS?

THÔNG TIN NỘI BỘ

Chuyên mục tổng hợp những tin tức, sự kiện nổi bật diễn ra tại công ty Phú Tài, các nhà máy, xí nghiệp, công ty con.

04:32 02-06-2017 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông tin nội bộ
Ngày 03/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tài đã thống nhất thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định ( theo quyết định số 99/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/12/2016) Công bố thông
04:20 02-06-2017 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông tin nội bộ
Ngày 06/02/2017 Công ty cổ phần Phú Tài đã long trọng tổ chức lễ khai trương Nhà máy chế biến đá ốp lát tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Toàn bộ các hạng mục nhà xưởng chính, các khu phụ trợ, hệ thống dây chuyền
14:46 18-10-2016 / Published in Quan hệ cổ đông, Thông tin nội bộ
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài thông báo mua lại phần vốn của Công ty SX đá Granite - TNHH Granida như sau. Tỉ lệ mua: 70% vốn điều lệ của công ty TNHH Granida. - Giá trị phần vốn mua lại: 34,650,000,000 đồng. Việc mua lại phần vốn của công ty TNHH Granida nhằm thực hiện chiến lược phát triển ngành đá của Tổng công ty Phú Tài trong những năm tiếp theo.
TOP