Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị
14/12/2017 13:57

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

CÁC TIN KHÁC:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2017

Báo cáo tài chinh công ty mẹ 9 tháng năm 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng-TV HĐQT

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 9 tháng năm 2017

Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2017 đã kiểm toán

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top