Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị
14/12/2017 13:57

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

CÁC TIN KHÁC:

Công bố thông tin trả cổ tức năm 2017

Quyết định của Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

công văn 3631 của UBCK về chấp nhận hồ sơ trả cổ tức 2017 của PTB

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu PTB

Công bố thôn tin hợp đồng kiểm toán năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 ngày 01 tháng 06 năm 2018

công bố thông tin báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 24 ngày 28 tháng 05 năm 2018

Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top