Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
09/02/2018 17:11

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

 

CÁC TIN KHÁC:

Công văn số: 1092/UBCK-QLCB ngày 9/2/2018

Công văn đính chính và Nghị quyết Hội đồng quản trị về Đại hội và phát hành cổ phiếu

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch công ty cổ phần Phú Tài

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Bùi Thức Hùng-Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Nguyễn Thị Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017

Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Bùi Thức Hùng

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top