Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT
13/04/2018 13:56

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

 

CÁC TIN KHÁC:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả SXKD quý I năm 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Lộc

Danh sách cá nhân đề, ứng cử vào HĐQT công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Sơ yếu lý lịch cá nhân đề cử, ứng cử vào HĐQT công ty CP Phú Tài nhiệm kỳ IV (2018-2022)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ IV

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top