Quyết định số: 334 QĐ UBCK ngày 8 thang 5 nam 2018
09/05/2018 13:53

Quyết định số : 334/QĐ-UBCK ngày 08/05/2018 của UBCK nhà nước về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty cổ phần Phú Tài.

 

CÁC TIN KHÁC:

Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT

Báo cáo kết quả phát hành 20 phần trăm cổ phiếu cho CĐHH

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không bán hết.

Công bố thông tin về thành lập công ty bất động sản Phú Tài

Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí I năm 2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top