Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017 (12/07/2017 07:32)

Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Phú Tài (29/03/2013 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top