Báo cáo thường niên năm 2017 (23/04/2018 13:30)

Báo cáo thường niên năm 2015 (28/03/2016 00:00)

Báo cáo thường niên năm 2014 (20/03/2015 00:00)

Báo cáo thường niên năm 2013 (25/03/2014 00:00)

Báo cáo thường niên năm 2012 (03/04/2013 00:00)

Báo cáo thường niên năm 2011 (02/03/2012 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top