Công bố thông tin về thành lập công ty bất động sản Phú Tài (08/05/2018 09:45)

Công bố thông tin mua lại phần vốn góp của Công ty sản xuất đá granite-TNHH Granida (03/05/2017 10:18)

Công bố thông tin về bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty (29/04/2017 10:08)

Công bố thông tin về đổi tên Công ty (22/03/2017 13:58)

Công bố thông tin về bãi nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán công ty (22/03/2017 11:11)

Công bố thông tin bất thường (22/12/2016 15:35)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top