Công bố thông tin trả cổ tức năm 2017 (15/06/2018 08:16)

Quyết định của Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (11/06/2018 14:41)

công văn 3631 của UBCK về chấp nhận hồ sơ trả cổ tức 2017 của PTB (09/06/2018 08:14)

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu PTB (09/06/2018 08:11)

Công bố thôn tin hợp đồng kiểm toán năm 2018 (08/06/2018 08:37)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10 ngày 01 tháng 06 năm 2018 (02/06/2018 07:51)

công bố thông tin báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (01/06/2018 17:09)

Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 24 ngày 28 tháng 05 năm 2018 (01/06/2018 10:15)

Ý kiến của UBCK Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng (22/05/2018 08:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Văn Lộc-Thành viên HĐQT (18/05/2018 16:14)

Báo cáo kết quả phát hành 20 phần trăm cổ phiếu cho CĐHH (14/05/2018 07:27)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu không bán hết. (09/05/2018 16:05)

Quyết định số: 334 QĐ UBCK ngày 8 thang 5 nam 2018 (09/05/2018 13:53)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Lê Anh Văn người có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (02/05/2018 07:48)

BÁO CÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (28/04/2018 09:24)

BÁO CÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (28/04/2018 09:21)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Lê Văn Lộc (17/04/2018 13:19)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (13/04/2018 13:56)

Công văn 2011 của UBCK NN về nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (04/04/2018 14:09)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CP PHÁT HÀNH CHO CĐHH, TỶ LỆ 20 PHẦN TRĂM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (28/03/2018 11:20)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top