Công văn số: 1092/UBCK-QLCB ngày 9/2/2018 (12/02/2018 10:41)

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (09/02/2018 17:11)

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (09/02/2018 17:10)

Bản cáo bạch công ty cổ phần Phú Tài (09/02/2018 17:06)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Bùi Thức Hùng-Trưởng Ban kiểm soát (07/02/2018 10:45)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Nguyễn Thị Minh (02/02/2018 13:40)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của ông Bùi Thức Hùng (26/01/2018 13:34)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của bà Nguyễn Thị Minh (25/01/2018 08:52)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (23/01/2018 08:16)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị (14/12/2017 13:57)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (14/12/2017 13:56)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị (27/11/2017 11:13)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (27/11/2017 11:11)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị (30/10/2017 08:38)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng-TV HĐQT (27/10/2017 14:42)

Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT (06/10/2017 08:50)

Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 23 (15/08/2017 13:29)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (27/07/2017 13:52)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch hội đồng quản trị (21/07/2017 08:36)

Thông báo số 837/TB-SGDHCM ngày 13/07/2017 của Sở GDCK TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (17/07/2017 13:39)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top