Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị (27/11/2017 11:13)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (27/11/2017 11:11)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch Hội đồng quản trị (30/10/2017 08:38)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng-TV HĐQT (27/10/2017 14:42)

Thông tin giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT (06/10/2017 08:50)

Công ty cổ phần Phú Tài thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 23 (15/08/2017 13:29)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (27/07/2017 13:52)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ-Chủ tịch hội đồng quản trị (21/07/2017 08:36)

Thông báo số 837/TB-SGDHCM ngày 13/07/2017 của Sở GDCK TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (17/07/2017 13:39)

Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (13/07/2017 16:06)

Thông báo số 825/TB-SGDHCM ngày 11/07/2017 của Sở GDCK TP.HCM niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (13/07/2017 09:02)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB - Ông Lê Vỹ-Chủ tịch HĐQT (05/07/2017 10:27)

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2017 (22/06/2017 08:02)

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn từ nguồn vốn CSH (17/06/2017 08:13)

Thông báo số: 622/TB-SGDHCM ngày 17 tháng 05 năm 2017 về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 (26/05/2017 17:28)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu (26/05/2017 09:40)

Công văn số 2637 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBCK nhà nước về chấp nhận hồ sơ trả cổ tức của Công ty cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài (16/05/2017 09:05)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của người nội bộ của công ty ông Lê Vỹ- Chủ tịch HĐQT-kiêm Tổng giám đốc công ty (18/04/2017 09:01)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Lê Vỹ- Chủ tịch HĐQT-kiêm Tổng giám đốc công ty (20/03/2017 15:16)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ Nguyễn Đức Thắng-TV HĐQT công ty (07/02/2017 16:17)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top