Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của cổ đông nội bộ TV BKS Nguyễn Đức Hạnh (26/10/2015 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của Nguyễn Thị Minh (07/08/2012 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của bà Võ Thị Hoài Châu người liên quan cổ đông nội bộ (04/07/2012 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PTB của bà Nguyễn Thị Minh là người liên quan đến cổ đông nội bộ (02/07/2012 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Văn Thảo (26/12/2011 00:00)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Lớn Lê Vỹ (17/11/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Vỹ (17/11/2011 00:00)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Lớn Lê Văn Thảo (17/11/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Văn Thảo (17/11/2011 00:00)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ bà Văn Thị Vinh (21/10/2011 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22/09/2011 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (12/09/2011 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (08/09/2011 00:00)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (29/08/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (29/08/2011 00:00)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (29/08/2011 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/08/2011 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (27/07/2011 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top