Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2018 (03/05/2018 08:39)

Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài sửa đổi năm 2017 (30/01/2018 10:02)

Điều lệ công ty sửa đổi tháng 3 năm 2016 (21/10/2016 00:00)

Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài năm 2013 (01/04/2013 00:00)

Giấy phép đăng ký kinh doanh gốc (23/05/2011 00:00)

Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2011 (18/04/2011 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top