Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2018 (02/05/2018 18:00)

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí I năm 2018 (02/05/2018 18:00)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán (31/03/2018 10:39)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (31/03/2018 10:38)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (31/01/2018 14:34)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (31/01/2018 14:33)

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2017 (30/10/2017 07:46)

Báo cáo tài chinh công ty mẹ 9 tháng năm 2017 (30/10/2017 07:45)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2017 đã kiểm toán (31/08/2017 08:40)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017 đã kiểm toán (31/08/2017 08:39)

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 (02/08/2017 16:01)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 (27/07/2017 17:33)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017 (27/07/2017 17:32)

Báo cáo tài chính hợp nhất quí I năm 2017 (29/04/2017 17:15)

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý i năm 207 (29/04/2017 17:14)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (17/03/2017 11:15)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán (17/03/2017 11:13)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (25/01/2017 18:05)

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (25/01/2017 18:02)

Báo cáo tài chính công ty mẹ 9 tháng năm 2016 (26/10/2016 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top