Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả SXKD quý I năm 2018 (18/04/2018 10:38)

Công văn đính chính và Nghị quyết Hội đồng quản trị về Đại hội và phát hành cổ phiếu (10/02/2018 15:26)

Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 (19/01/2018 09:45)

Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2017 (18/01/2018 06:55)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 9 tháng năm 2017 (19/10/2017 08:39)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 124-A/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 (11/08/2017 15:08)

Nghị quyết số: 114/NQ-HĐQT ngày 18/07/2017 về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2017 (18/07/2017 17:17)

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (10/07/2017 16:59)

Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT Hội đồng quản trị về kết quả SXKD qui I năm 2017 (21/04/2017 14:59)

Báo cáo quản trị công ty năm 2016 (25/01/2017 18:00)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 05/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2017 (16/01/2017 11:48)

Nghị quyết 83/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2016 về kết quả SXKD 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2016 (18/10/2016 00:00)

Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2016 về chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh (20/08/2016 00:00)

Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2016 về trả cổ tức năm 2015 (27/07/2016 00:00)

Báo cáo quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2016 (25/07/2016 00:00)

Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 (21/07/2016 00:00)

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (18/05/2016 00:00)

Nghị quyết số : 37/NQ-HĐQT ngày 20/4/2016 về phân phối CP không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (20/04/2016 00:00)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh quí I năm 2016 (17/04/2016 00:00)

Nghị quyết của HĐQT về niêm yết bổ sung CP E-sop (31/03/2016 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top