Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PTB của người nội bộ của công ty ông Nguyễn Đức Thắng- TV HĐQT (01/03/2017 13:41)

Cáo bạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và lựa chọn người lao động (25/01/2016 00:00)

Thông tin công ty trước niêm yết (25/07/2011 00:00)

Bản cáo bạch công ty cổ phần Phú Tài (25/05/2011 00:00)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top