Tờ trình bổ sung người đại diện (04/08/2017 14:36)

Tờ trình đổi tên gọi công ty (04/08/2017 14:34)

Chương trình Đại hội (04/08/2017 14:33)

Quy chế đại hội (04/08/2017 14:31)

Mẫu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (27/07/2017 09:19)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (27/07/2017 09:12)

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top