- Địa chị trụ sở chính  : KCN An Phú,  thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Tel: (057)    3846462

- Fax: (057)   3846465

- E-mail : 

- Khai thác, chế biến đá đá granite tự nhiên phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

- Hệ thống nhà  máy sản xuất: KCN An Phú,  thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top