- Địa chị trụ sở chính  : khu vực 4, phường Trần Quang Diệu,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Tel:  (056)   3841300    

- Fax: (056)   3841301

- E-mail : 

- Khai thác đá granite tự nhiên phục vụ chế biến.

- Mỏ đá : xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

   

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top