- Địa chỉ trụ sở chính  : Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát nhơn,  huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

- Tel: (056)   3853 999    

- Fax: (056)  3853 999  

- E-mail : 

- Chế biến đá granite tự nhiên phục vụ tiêu thụ nội địa.

- Hệ thống nhà  máy sản xuất: Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát nhơn,  huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top