Video Giới thiệu Công ty CP Phú Tài (Phần 1)
Giới thiệu tóm tắt về Công ty Cổ phần Phú Tài (Phần 1)

 

Video giới thiệu Công ty CP Phú Tài (phần 2)
Giới thiệu tóm tắt về Công ty Cổ phần Phú Tài (Phần 2)

 

Xí nghiệp 380

 

Công ty Cổ phần Phú Tài
Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định , TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3847668 - Fax: 056.3847556
E-Mail: phutaico@phutai.com.vn / salesdept@phutai.com.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top