FORGOT YOUR DETAILS?

XÍ NGHIỆP SX VLXD NHƠN HÒA

 

Lịch sử hình thành: Xí nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa tiền thân là Đội sản xuất đá xây dựng và trồng công nông nghiệp. Năm 2005 sau cổ phần hóa Hội đồng quản trị đã có quyết định thay đổi tên gọi thành Xí nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa – chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài.
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ngành nghề:
Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ đá nghiền sàng

Số ĐT : (0256) 3838 981
Fax: (0256) 3838 580
Email: xinghiepnhonhoa.ptb@gmail.com
website: 

Một số hình ảnh tại Xí nghiệp Nhơn Hòa

XÍ NGHIỆP SX VLXD NHƠN HÒA

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số ĐT : (0256) 3838 981
Fax: (0256) 3838 580
Email: xinghiepnhonhoa.ptb@gmail.com

TOP