FORGOT YOUR DETAILS?

XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI

Lịch sử hình thành

Ngày 23 tháng 07 năm 1990 Bộ tư lệnh Quân khu 5 ra quyết định thành lập Xí nghiệp 230. Ngành nghề chủ yếu là sản xuất và chế biến gỗ lâm sản (Đây là tiền thân của Xí nghiệp Thắng Lợi ngày nay).
Đến tháng 4 năm 1996 Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định thành lập công ty Thắng Lợi trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Xí nghiệp 230 và Xí nghiệp 991.

Ngày 12 tháng 05 năm 1999 Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số: 642/1999/QĐ-BQP sáp nhập Công ty Thắng Lợi vào Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5. Công ty Thắng Lợi chuyển đổi thành Xí nghiệp Thắng Lợi trực thuộc công ty Phú Tài.

Năm 2008: Công ty đầu tư xây dựng và di dời Xí nghiệp Thắng Lợi về địa điểm kinh doanh mới tại tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Năm 2007: Đầu tư xây dựng di dời Xí nghiệp Thắng Lợi - Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài.
+ Địa chỉ: Tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
+ Tổng diện tích + nhà xưởng: 7.200 m2
+ Công suất khai thác: 15.000 m3 gỗ tinh chế/năm (tương đương 1.500 contaiter 40 feet/năm).

Năm 2014: Đầu tư Mở rộng Nhà máy chế biến gỗ Xí nghiệp Thắng Lợi-Công ty cổ phần Phú Tài.
+ Địa chỉ: Tỉnh lộ 638, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
+ Tổng diện tích + nhà xưởng: 28.036 m2
+ Công suất khai thác: 350 container sản phẩm/năm

Email: thangloipt@dng.vnn.vn
Tel: (0256)3577 054
Fax: (0256)3577 252

Website: 

Hình ảnh tổng quan

Hình ảnh Showroom

Hình ảnh văn phòng và nhà xưởng

Chứng chỉ, chứng nhận

Sort By: Direction:
TOP