FORGOT YOUR DETAILS?

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

Đá ốp lát

Đá thủ công

Đá nghiền sàng

96,2% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 4.400.000 m2/năm (2017)

3,4% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 2.500 m3/năm (2017)

0,4% doanh thu ngành đá (2016)
Sản xuất: 300.000 m3/năm (2017)

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DỰ KIẾN

Loại đáĐơn vị2013201420152016201720182019
Đá ốp látm2599.8381.109.0392.600.0003.500.0004.400.0005.400.0006.500.000
Đá thủ côngm35.1574.1003.3001.4502.5003.1503.500
Đá nghiền sàngm3118.490237.442440.000240.000300.000420.000550.000

MỎ ĐÁ NGUYÊN LIỆU

CÔNG TY CON NGÀNH ĐÁ

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGÀNH ĐÁ

Xem thêm +18 March 2024 By administrator in Công ty con ngành đá, Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá, Thông tin nội bộ, Thông Tin Từ Công Ty, Thư viện, Tin báo chí

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI & HỘI CHỢ ĐÁ QUỐC TẾ

Xem thêm +20 June 2019 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá Long Mỹ

Xem thêm +02 May 2018 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát tại Diên Tân

Xem thêm +20 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Xí nghiệp 380

Xem thêm +19 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát Phù Cát

Xem thêm +19 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát Đăk Nông

Xem thêm +19 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai

Xem thêm +18 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát Khánh Hòa

Xem thêm +18 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Xí nghiệp SX VLXD Nhơn Hòa

Xem thêm +17 June 2015 By admin in Công ty thành viên, Ngành đá, Thành viên trực thuộc ngành đá

Nhà máy chế biến đá ốp lát tại Hưng Yên

TOP