FORGOT YOUR DETAILS?

Thông báo, Ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Phú Tài (MCK: PTB). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Thời gian dự kiến tổ chức: 21/03/2015 Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú
Tải về [TLĐHCĐ2014] Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
Thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phú Tài (MCK: PTB). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2014 Thời gian thực hiện: 22/03/2014 Địa điểm thực
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phú Tài (MCK: PTB). Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Phú Tài Trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.384.7668 Fax: 056.384.7556
Thông báo số 53/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Phú Tài (MCK: PTB). Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/02/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22/02/2012 và 23/02/2012 thì người bán sẽ không
TOP