FORGOT YOUR DETAILS?

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về  
Biên bản của HĐQT kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải về
Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 lần 1 Tải về
Thông báo, Ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Phú Tài (MCK: PTB). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Thời gian dự kiến tổ chức: 21/03/2015 Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Phú
Tải về
Thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phú Tài (MCK: PTB). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2014 Thời gian thực hiện: 22/03/2014 Địa điểm thực
TOP