FORGOT YOUR DETAILS?

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD PHÚ YÊN

Lịch sử hình thành: Tháng 6 năm 2007: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên (Tỷ lệ công ty cổ phần Phú Tài nắm giữ 50,65 % trên tổng số vốn điều lệ của công ty).
Địa chỉ: Lô A7, A8, A17, A18 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên.
Ngành nghề:
- Chế biến đá ốp lát .
- Chế biến đá Mable, đá granite tự nhiên phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
Diện tích nhà xưởng: 32 560,3 m2
Công suất khai thác: 250,000 m2/năm
Số ĐT : (057) 3846462
Fax: (057) 3846465
Email: info.ptb@phutai.com.vn
Website: 

 

Một số hình ảnh nhà máy Phú Yên

Một số hình ảnh Mỏ đá Phú Yên

Sort By: Direction:

Liên hệ

Địa chỉ: Lô A7, A8, A17, A18 khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên.
Email: phuyenfactory@phutai.com.vn
Điện thoại: (0257) 3846462
Fax: (0257) 3846465

TOP