FORGOT YOUR DETAILS?

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 06/04/2019 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổng số cổ đông của công ty: 2.458 cổ đông,
15:28 22-04-2018 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Tải về 2 / 5 ( 1 vote )
15:27 22-04-2018 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Tải về 1 / 5 ( 1 vote )
19:44 12-08-2017 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Tải về
15:25 12-08-2017 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Tải về
10:52 20-03-2017 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Tải về
10:51 20-03-2017 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Tải về
10:49 26-03-2016 / Published in Đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Tải về
TOP