FORGOT YOUR DETAILS?

THÔNG TIN NỘI BỘ

Chuyên mục tổng hợp những tin tức, sự kiện nổi bật diễn ra tại công ty Phú Tài, các nhà máy, xí nghiệp, công ty con.

Tải về Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
(BĐ) – Bình Định có 2 DN góp mặt trong Top 500 DN lớn nhất Việt Nam năm 2022, đó là: Công ty CP Phú Tài (xếp vị thứ 199) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Công ty CP Phân bón hóa chất dầu khí miền Trung (xếp
TOP