FORGOT YOUR DETAILS?

THÔNG TIN NỘI BỘ

Chuyên mục tổng hợp những tin tức, sự kiện nổi bật diễn ra tại công ty Phú Tài, các nhà máy, xí nghiệp, công ty con.

Tải về
Tải về
Tải về  
10:18 03-06-2020 / Published in Thông tin nội bộ
Hôm nay 1.6, Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2020. Đây là lần thứ tám Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19.  Danh sách 2020 đánh dấu sự lên ngôi của
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 13/04/2020 đến ngày 12/05/2020 Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận Số lượng đặt mua hàng ngày: tổng khối lượng giao dịch hằng ngày tối thiểu 3% (tương
PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019   Căn cứ pháp lý: – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; – Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày
TOP