FORGOT YOUR DETAILS?

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ ỐP LÁT KHÁNH HÒA

Lịch sử hình thành: Được thành lập tháng 8 năm 2008 theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Phú Tài.
Địa chỉ: thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá granite
Số ĐT : (0258) 3934 067
Fax: (0258) 3934 272
Email:
Hệ thống nhà máy sản xuất: Thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Website: 

Hình ảnh nhà máy Vạn Ninh

Hình ảnh Mỏ đá tím Khánh Hòa

Hình ảnh nhà máy Diên Tân

Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.
Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá granite
Số ĐT : (0258)
Fax: (0258)
Email:

Hình ảnh Mỏ đá trắng Suối Lau

Chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài - Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Thôn Ninh Lâm, xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Hotline: 0258 39 34 067
Fax: (0258) 3934 272
Email: kinhdoanhKhanhhoaPTB@gmail.com

Bản đồ

TOP