FORGOT YOUR DETAILS?

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI KHÁNH HÒA

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Mã số chi nhánh: 4100259236-023
Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.
Ngành nghề: Khai thác, chế biến đá granite
Xem thêm Quyết định thành lập Xí nghiệp khai thác đá tại Khánh Hòa ngày 7/12/2018

Sản phẩm Chính: Đá granite Trắng Suối Lau

Hình ảnh Mỏ đá trắng Suối Lau

TOP